Start-investorenes plan: Dette står øverst på lista

De amerikanske investorene har planen klar om USA-avtalen går gjennom på det ekstraordinære årsmøtet tirsdag 18. juni.
Her kan man diskutere saken på følgende lenke: https://www.fvn.no/sport/start/i/8qB3zw/start-investorene-vil-hente-ny-sportssjef-innen-en-maaned