Åpent brev fra konstituert daglig leder

Original-lenke


Konstituert daglig leder i IK Start har i dag skrevet et åpent brev til Start-familien angående klubbens situasjon.

2023 ble et vanskelig år i IK Start og sluttet på verst tenkelig vis. Klubben har ikke vært bærekraftig over lengre tid og tiltakene for å nå et bærekraftig nivå er mange og vanskelige. Problemene går lenger tilbake i tid med en kostnadsbase det har tatt tid å redusere.

Klubben står nå ovenfor et ekstraordinært årsmøte og det er da viktig at fakta rundt klubbens økonomiske situasjon blir fremlagt for klubbens medlemmer i forkant. Planen opprinnelig var å presentere den økonomiske situasjonen på et medlemsmøte før årsmøte sammen med videre strategiarbeid, men som følge av hendelser i og rundt klubben gjorde at dette ble satt på vent da det ble innkalt til et ekstraordinært årsmøte.

Status økonomi

Etter et underskudd på 8,6 millioner i 2022 endte klubben på en egenkapital pr. 31/12-22 på 3,3 millioner.

I november orienterte klubben om et forventet underskudd for 2023. Det gjorde at klubben ble plassert i rød sone av NFF. Det estimerte underskuddet ender på ca. 10,5 millioner, noe som tilsier at egenkapital er tapt og at klubben operer med negativ egenkapital.

Klubben har p.t. ca. 7 millioner i negativ egenkapital, og dersom den ikke blir dekket vil det gi klubben følgende konsekvenser.

Konsekvenser med negativ egenkapital:

 1. Ved rapportering av negativ egenkapital pr. 30.06.2024 vil klubben med straffet med to minuspoeng.
 2. Ved rapportering av negativ egenkapital pr. 31.10.2024 vil klubben straffet med tilbaketrekking av klubblisens. Det betyr i praksis at klubben blir flyttet til 2. divisjon (Postnord-ligaen)
 3. Ved rapportering av negativ egenkapital pr. 31.12.2024 vil klubben med straffet med åtte minuspoeng i den divisjonen spiller i.

Handlingsplan

Det er viktig at vi skiller mellom begge løpene som går i forhold til handlingsplan. Vi er p.t. i finansielt oppfølgingssystem, steg 1, som rapportert om. Som en konsekvens av dette vil vi som skissert over få negativ EK og går da inn i handlingsplan også på dette. Beskrevet i steg 2 under.

Steg 1

Finansielt oppfølgingssystem. Her er vi i dag i en handlingsplan hvor visse kriterier må oppfylles.

Dette er planen vi i dag forholder oss til og som går frem til 30.06.2026. Godkjent og vi er p.t. i overenstemmelse med denne.

Steg 2

Dreier seg om situasjonen klubben vil komme i når vi leverer årsregnskapet for 2023 innen 15. mars 2024.

Den situasjonen som er beskrevet over med negativ EK vil føre til at vi vil gå inn i en handlingsplan knyttet til egenkapitalsituasjonen.

Dette gir følgende konsekvenser da vi vil ha negativ egenkapital i rapporteringen som går etter årsmøte.

Dette sier NFF om kravet om positiv egenkapital:

 • Hvis klubben ikke oppfyller kravet om positiv egenkapital, vil klubben bli pålagt å etablere en handlingsplan for oppfyllelse av kriteriet
  • Planen skal beskrive hvordan klubben skal oppfylle kravet i løpet av sesongen
  • Delmål i handlingsplanen vil være som følger:
   • Delmål 1:
    • Klubben skal ha positiv egenkapital per 30.06.2024. Klubben skal dokumentere dette ved innlevering av ordinær regnskapsrapport til ordinær tid. Reaksjon fra Klubblisensnemnda om dette ikke tilfredsstilles har vært bestemt til å være trekk av to poeng i den ligaen klubben spiller i.
   • Delmål 2:
    • Klubben skal ha positiv egenkapital ved ekstraordinær rapportering per 31.10.2024. Regnskapet skal være gjennomgått av revisor i form av forenklet revisjon, og fremvises ikke senere enn 30.11.2024. Reaksjonen fra Klubblisensnemnda om dette ikke tilfredsstilles har vært bestemt til å være tilbaketrekking av klubblisensen.
   • Delmål 3:
    • Klubben skal ha positiv egenkapital ved revidert årsregnskap per 31.12.2024.
    • Reaksjon fra Klubblisensnemnda om dette ikke tilfredsstilles har vært bestemt til å være trekk av åtte poeng i den lisensierte ligaen klubben spiller i 2025.

Jobben for styret er å løse begge disse stegene.

Begge deler kan løses og virkemidlene vi har til rådighet er:

 • Driftsoverskudd
 • Spillersalg
 • Gaver
 • Ansvarlig Lån
 • Dualmodell og investering i klubben.

Dette er løsninger som utredes, det er fordeler og ulemper ved alle alternativer og det blir i siste instans medlemmene som beslutter hvilken vei vi går. Noen av disse alternativene kan besluttes av ledelse og styret, mens andre trenger medlemmenes tilslutning.

Det er en stor jobb vi står overfor, og jeg vil be alle gode krefter rundt klubben bidra til at vi finner løsninger som sikrer at vi får en ansvarlig og bærekraftig klubb i fremtiden. Men da er behov for at vi samler oss og jobber sammen. Dette vil prege hverdagen fremover og må ha fullt fokus.

Sportslig hilsen
Sveinung Hedding-Valvik
Konstituert daglig leder IK Start