Årsmøte mars 2024

Starter en tråd her der vi kan diskutere og organisere vedtak til årsmøtet som kommer i mars.

2 Likes

Denne tråden trengs. Bra initiativ

1 Like

Dersom jeg var diktator i Start for en en dag ville jeg innført følgende:

  • Forbud mot pauseunderholdning
  • Forbud mot «kronekamp» og gratiskamper
  • Forbud mot scoringsmusikk
  • IK Start skal arbeide mot VAR
  • IK Start skal arbeide for å spille på gress

Selvfølgelig er mye av dette urealistisk å få til, og det er andre ting i klubben som må ordnes først. Hvilke saker bør vi organisere oss for å få gjennom på årsmøtet?

Jeg har sendt inn følgende forslag til styret:

Verden er blitt mindre enn noen gang og IK Start har medlemmer over hele landet\utlandet.
IK Start har i underkanten av 1000 medlemmer og det er stigende.
Derfor er det viktig med et årsmøte som inkluderer alle medlemmer til å stemme.

Derfor foreslår jeg at styret ser på mulighetene til i digital plattform som kan vise årsmøtet og som gir alle medlemmer som følger med lokalt og digitalt mulighet for å stemme.

Om sikkerhet skal ivaretas så finnes det gode 2 faktors løsninger som kan tas i bruk for å bekrefte medlemmenes personlige stemme.

Vi lever i en digital verden og med dette vil gjøre Klubben vår til en mer åpen og inkluderende for alle.

5 Likes

Hvorfor forbud mot pause underholdning`? Få¨ heller mer relevant og rivende underholdning som alle ønsker. Feks prøv å inngå en avtale med Gumpen auto om utlodding av en bil. Trekk på sete nummer og om det sitter noen på setet så får de et lodd i poten. el. . Finnes masse ting som kan dra publikum i pausen.

Forbud mot kronekamp og gratiskamp- Enig

Forbud mot scoringsmusikk- Ja enig, burde heller ha en god “jingel” etterfulgt av en ivrig kommentar ifra speaker.

VAR er kommet for å bli, jeg ser det på som en underholdningsfaktor.

Gress kommer til å trekke spillere/speidere og publikum. så klart ja.