Disse skal sitte i Stein på Stein-styret

Roger Loughney blir styreleder i aksjeselskapet Stein på Stein 1905. Se hvem som skal sitte i styret.
Her kan man diskutere saken på følgende lenke: https://www.fvn.no/sport/start/i/jQlM1L/disse-skal-sitte-i-stein-paa-stein-styret