FVN Fotball #168: «Noen har ment at et ekstraordinært årsmøte bare vil skape kaos.»

https://overcast.fm/+of_mOohsw

Jeg liker begrepsdiskusjonen!

Makt og agenda er ikke nødt til å være negativt.

Dersom man ønsker å gjøre noe bra, hjelper det svært mye med makt - eller påvirkningskraft, om man vil bruke noe som klinger litt bedre.

Og dersom noen kommer inn i et styre (eller lignende) med en agenda (eller plan/ønsker, om du vil), så vet man jo litt om hva de står for og hva de vil.

Men her kommer problemene:

Dersom noen ønsker makt for sin egen del, for å tjene seg selv - så har man åpenbare problemer. Og dette vil jo ikke folk si åpent, så det kan være vanskelig å skille!

Og dersom noen er så bundet av sin agenda (eller den rett og slett ikke er god), at de ikke kan endre mening når det dukker opp ny informasjon, eller lar vær å høre på andres mening - så har man også et problem.

Men, ikke sant, jeg synes ikke, i utgangspunktet, det er problematisk hvis noen jobber for å få påvirkningskraft for å kunne bidra til at IK Start til å blir en bærekraftig, inkluderende og spennende klubb, med mye medlemsinnvolvering. Selv om man jo kan si at dette er noen som “søker makt” og “har en agenda”!


Jeg er usikker på hva jeg mener angående ny runde med dual-modell…

Jeg synes de har gode poenger om at 40 millioner over noen år ikke er særlig mye penger i dag, og også enig i at problemet er at klubben er såpass skakkjørt for øyeblikket, at alternativet er fryktelig dårlig.

Men jeg er ikke enig med Pål, i at dét at det gikk fryktelig dårlig forrige gang vi hadde investorer, kan peke mot at det gjør det denne gangen også. Om noe: Må ikke IK Start være den klubben i verden som er best stilt for å ikke gjøre de samme feilen igjen? Vi har jo mye erfaring om hva man ikke skal gjøre!

  • Ingen vet så godt som oss, at du bør prioritere å bruke penger på ting som varer.
    • For eksempel akademi, stadion og infrastruktur før eldre spillere med høy lønn.
    • (Tenk at vi brukte 140 millioner uten å kjøpe tilbake Sparebanken Sør Arena…)
  • Ingen vet så godt som oss at man må investere sakte og holde beina på bakken.
  • Ingen vet så godt som oss at man må holde kontakten med supportere og medlemmer.
  • Ingen vet så godt som oss at man ikke må vifte så mye med penger at alt blir dobbelt så dyrt.
  • Ingen vet så godt som oss at man må holde god kontakt med andre lokale klubber.

Jeg sier ikke at jeg vet jeg er for å gå inn i en ny runde med investorer. Men hvis vi tenker at vi kan lære av våre feil, så har vi en fantastisk gullgruve - for ingen har gjort så mange feil som oss! :grinning: