Helomvending: – Svaret kom dessverre ikke før i dag

Start har tidligere gitt informasjon om at det kreves to tredjedels flertall av medlemmenes stemmer dersom avtalen med amerikanske investorer skal gå gjennom. Nå kommer det fram ny informasjon.
Her kan man diskutere saken på følgende lenke: https://www.fvn.no/sport/start/i/KMzpE7/helomvending-foer-starts-ekstraordinaere-aarsmoete