Innfrir målset­ting: – Ekstremt viktig for oss

Start er blant de syv klubbene på nivå to som gir mest spilletid til spillere som er 21 år eller yngre. Selv om det hittil i år ikke har resultert i sportslige resultater, er klubben overbevist om at det er veien å gå.
Her kan man diskutere saken på følgende lenke: https://www.fvn.no/sport/start/i/zAgWg1/start-innfrir-maalsetting-ekstremt-viktig-for-oss