«Kan føre til at avtalen ikke går igjennom»

Start og amerikanerne har undervurdert klubbens medlemsmasse, skriver sportsleder Pål Wollebæk Jørgensen.
Her kan man diskutere saken på følgende lenke: https://www.fvn.no/sport/start/i/JbEvPJ/starts-hemmelighold-kan-foere-til-at-avtalen-med-amerikanerne-ikke-gaar-igjennom