Lokal investor: – Jeg er villig til å redde Start

Dagen før det ekstraordinære årsmøtet i Start, forteller investoren Eivind Godtfred Sandvik (64) at han ønsker å hjelpe klubben med å overleve.
Her kan man diskutere saken på følgende lenke: https://www.fvn.no/sport/start/i/QMyx4P/lokal-investor-jeg-er-villig-til-aa-redde-start