Så mange vil lese Start-avtalen: — Overrasket

Styret i Start har gått i detaljer om hvordan et framtidig overskudd skal fordeles. Samtidig er det ikke stor pågang av Start-medlemmer som vil lese avtalen som er inngått med de amerikanske investorene.
Her kan man diskutere saken på følgende lenke: https://www.fvn.no/sport/start/i/63kvx3/kun-14-start-medlemmer-vil-lese-avtalen-med-amerikanerne