Samletråd: Yay or Nay til amerikanere?

Noen saker om emnet:

 1. Start kaller inn til pressekonferanse: Enig med amerikanske investorer om en avtale - fvn.no
 2. Se pressekonferansen i Start her: – En gledens dag for oss - fvn.no
 3. Inves­tore­nes beskjed til Start-medlem­mene: – Vi vil bygge noe unikt sammen - fvn.no
 4. Ordknapp om situa­sjo­nen i Start: – Holder tankene for meg selv - fvn.no
 5. Start får kraftig kritikk. Lover medlemmene mer informasjon. - fvn.no
 6. «Starts hemme­lighold kan føre til at avtalen med ameri­kanerne ikke går igjennom» - fvn.no
 7. Se Fædrelandsvennens Start-debatt her - fvn.no
 8. Kun 14 Start-medlemmer vil lese avtalen med amerikanerne - fvn.no
 9. Hardt ut mot Start: – Skjønner at de holder avtalen hemmelig - fvn.no
 10. Se Fædrelandsvennens Start-debatt her - fvn.no
 11. Dette skjer hvis medlemmene i Start sier nei - fvn.no

Hva tenker du her, @Aladdin?

Nei, hva skal man si?

Det er vel ingen som ønsker at klubben sin skal overtas av utenlandske investorer. Så da blir jo spørsmålet om alternativet er enda verre.

Styrets strategi har åpenbart vært å male klubben så ettertrykkelig inn i et hjørne at medlemmene tvinges til å stemmer for. Slik var det vel også til en viss grad da Start en drøm ble klappet inn.

Men Start en drøm hadde formildende trekk representert med klare visjoner, høye ambisjoner, ubegrensede midler, lokal tilhørighet og kjærlighet til klubben

Hva som driver Amerikanerne, virker mer uklart. Ingen vet hvilke finansielle muskler de råder over eller hvor pengene kommer fra, men så fryktelig mye penger å avse virker det vel ikke som de har. Kompetanse knyttet til fotballfaget, klubbdrift, Starts historie og norske forhold fremstår også fraværende.

I dette perspektivet er det vel ganske utrolig at Starts medlemmer i det hele tatt vurderer å stille seg bak initivativet. Spesielt i lys av siste års fokus på sportsvaksing og financial fair play. Jeg har vanskelig for å tro at det finnes noen andre klubber i Norge i Starts vektklasse som ville akseptert disse eierne. At Starts medlemmer antakelig kommer til å ta dem imot med åpne armer indikerer vel kanskje at det ikke bare er laget som har havnet i bakevja, men at også omgivelsene er litt akterutseilt.

Dersom medlemmene mot all formodning takker nei til avtalen, starter arbeidet med å finne alternative løsninger. Dette arbeidet kunne trolig vært overkommelig dersom klubben hadde tatt smartere valg og lagt opp et ansvarlig budsjett for årets sesong.

Nå er man bundet til masten, og ender vel fort opp med tap av profflisens og i verste fall konkurs dersom avtalen med Amerikanerne stemmes ned. Men så kan man jo kanskje gamble på at det finnes lokale velgjørere som vil tre frem dersom de skjønner at det er siste utvei. Eller at kreditorene har lite å vinne på å begjære klubben konkurs.

Jeg ser at amerikanerne omtaler Start som a sleeping giant. Det treffer nok klubben og omgivelsene rett i hjertet. Men om Start noensinne skal lykkes, må selvbedraget opphøre. Spørsmålet er om det er mulig sålenge driften holdes kunstig i live.

1 Like

Jeg har nok ikke pulsen på medlemsmassen godt nok, men er dette tilfelle?

Jeg er veldig usikker selv… Synes uansett det er fryktelig rart at styret har styrt såpass mot at dette er eneste løsning.

(Og jeg er evig-bitter på forrige styre for at de brukte masse penger på å kvitte seg med nøkkelpersoner: Ja, det var samarbeidsproblemer mellom Fannberg og Marcussen (og kanskje styret) - men alle utenom Fannberg var allerede på vei ut, så hvorfor bruke masse penger på å kvitte seg med en kompetanse vi sårt trengte? Tjelmeland var mer at jeg ikke ville brukt penger på å kaste ham et år før han uansett var ferdig. Kanskje unøvdendig å bringe dette opp nå - men det har bidratt til at vi i dag er en klubb med hverken penger eller kompetanse. Vi syntes visst det var lurt å bruke førstnevnte for å kvitte oss med sistnevnte…)

Kanskje en full reStart er eneste fullgode alternativ?

Når det er sagt, så er vel planene litt bedre i denne omgang, med fokus på infrastruktur og “stein for stein”? Det kan vel argumenteres for at få klubber har lært like mye om farene ved en dualmodell enn Start. :stuck_out_tongue: Og det postive med en slik avtale, er at insentivene til klubben + fans og investorene vil være helt på linje: Det går ikke an at det går godt for investorene uten at det også går godt for klubben.

Menja, vi var jo himla glade da vi blei en medlemsstyrt klubb igjen… :man_shrugging:t2:

Jeg skulle ønske jeg hadde turt å stemme nei, men realiteten er at vi er i en situasjon der vi har blitt bundet til å forholde oss til én aktør gjennom eksklusivitetsavtalen som ble inngått med amerikanerne av forrige styre. Noe som har ført oss til alternativene vi har i dag.

Dette ble oppfulgt av at medlemmene i klubben valgte å stemme gjennom budsjettet til styret og stemte ned Bransdal sitt forslag.

Jeg har stor sympati med Aukland og Mayer som prøver å sette noe i gang, men jeg har dessverre ikke tro på at det kommer til å gå bra (i tide). Klubben trenger akutt penger. Hadde vi startet en aksjon på dette før amerikanerne kom inn vet jeg at dette hadde vært mulig, men å kjøre en slik innsamling parallelt med aktive forhandlinger har jeg forståelse for at er umulig. Jeg er redd tiden som trengs for å få til en slik aksjon er utløpt.

Jeg skulle gjerne stemt nei, men med situasjonen vi er i tror jeg det er farligere for Start å si nei til amerikanerne enn det er å si ja. Jeg har lest avtalen, den er ikke bra, ikke dårlig, men ok gitt situasjonen vi er i og de kortene vi har på hånden. Anbefaler dere å lese avtalen om dere får mulighet til det. Den største bekymringen er dersom det skal gå veldig bra med Start. (Og dette er berettiget!)

Det er mekanismer i avtalen som kan virke skummelt om det går veldig bra men om det går dårlig tror jeg vi vil bli bedre stilt etter endt avtale enn vi gjorde med SED.

Jeg kommer til å stemme JA og det er mulig jeg vil skamme meg for det i fremtiden, men det er det jeg tror er det beste for Start nå. Uansett hva det blir vil jeg stille meg bak det som stemmes frem. Heia Start!

1 Like