🎙️ SEP #89 "Nytt styre, men samme klubb"

Tråd for kommentarer til og tilbakemeldinger på episode 89. :point_up_2:t2:

(Her er en tråd for spørsmål til neste episode!)