(+) Start avslo bud på nøkkelspiller

Kan ikke la disse gå nå, må få avklart om Pittsburghgjengen kommer inn først.

1 Like

Helt enig!

Men det avhenger av hvor mange prosent sikre de er på at en avtale med amerikanerene vil skje… For det er vel så enkelt som av vi selge dem dersom de ikke kommer inn? :slightly_frowning_face: