(+) Start-styret med brev til medlemmene: – Nesa over vann

Lenke til forum-emne om selve kunngjøringa.