StartPrat, Onsdag 24/1-24

https://x.com/BoyeBuckingham/status/1748271263213080969

Temaer man vil diskutere?

Tips til hvordan man får grei lyd?

Er det for seint å justere navnet til det gramatisk korrekte Start-prat ?