Trekker seg: – Står ikke bak visse type beslutninger

Styremedlem Oskar Månsson var tiltenkt en plass i klubbens sportslige utvalg. Nå trekker han seg ut av klubben.
Her kan man diskutere saken på følgende lenke: https://www.fvn.no/sport/start/i/Xjbndr/trekker-seg-fra-styret-staar-ikke-bak-visse-type-beslutninger