Utvider styret. Landslagssjef går inn i Start-selskap

Andrew Johnsen (47) fra Kristiansand Idrettsråd trer inn i styret til Stein på Stein 1905. Han blir det åttende styremedlemmet i selskapet.
Her kan man diskutere saken på følgende lenke: https://www.fvn.no/sport/start/i/xmgnGQ/start-selskapet-utvider-med-nytt-styremedlem