– Vi har savnet mål der man hiver seg inn i «driden»

Sivert Sira Hansen får en nøkkelrolle når Start-spillerne nærmest blir bedt om å ofre liv og lemmer i jakten på flere mål.
Her kan man diskutere saken på følgende lenke: https://www.fvn.no/sport/start/i/QMm6L8/karadas-savner-blod-maal-vi-har-snakket-mye-om-det