Uttalelse fra IK Starts seniorråd

IK Starts Seniorråd kommer med en uttalelse med oppfordringer til klubbens medlemmer.

IK Start sitt Seniorråd hadde sitt første konstituerende møte allerede tilbake i 1947. Seniorrådet består av 24 medlemmer hvorav 7 er æresmedlemmer i klubben. Rådets mandat består av bl a følgende:

  • Uttale seg om enhver sak som klubbens styrer og komiteer legger frem.
  • Selv fremsette forslag i alle saker av betydning for klubben.
  • Vurdere forslag og innstillinger fra Lovkomiteen.
  • Stå for utdeling av klubbens hederstegn.

Situasjonen som IK Start befinner seg i i dag, finner Seniorrådet meget utfordrende. På samme måte, som alle miljøer i og utenfor klubben, ønsker også Seniorrådet det aller beste for IK Start. Vi opplever et glødende engasjement hos veldig mange av klubbens medlemmer og ser selvfølgelig positivt på dette. Allikevel er Seniorrådet oppriktig bekymret for at vi skal ende opp i en klubb med steile fronter og en uforsonlig vei videre. Vi håper derfor at enkeltpersoner og miljøer bidrar sterkt til å strekke ut en hånd og på denne måten bidra til et felles løft som kommer hele klubben til gode. Vi er takknemlige for en balansert fremstilling av de økonomiske konsekvenser som har kommet frem de siste dagene, både fra daglig leder Sveinung Hedding-Valvik og andre i denne sammenheng. Redegjørelsen fra det sittende styret er både grundig og gir et godt inntrykk av et styre som har jobbet hardt og planmessig det siste året, og som også er åpne om at kommunikasjonen kunne ha vært bedre. Dette er med på å gi alle medlemmer god innsikt i hvilke forhold vi må ta stilling til i tiden som kommer. Seniorrådets klare oppfordring til klubbens medlemmer er følgende:

  • Lytt objektivt til alle innspill som kommer i fra alle miljøer.
  • Klubbens økonomi er under alvorlig press, tenk gjennom alle konsekvenser i de forskjellige modeller som presenteres.
  • Bidra på en positiv måte gjennom forhandlinger og dialog på det kommende ekstraordinære årsmøte.

Med Vennlig Hilsen

IK Start Seniorråd.

Tom Edvardsen(ordfører), Per Svein Bostrøm(varaordfører), Carl Viggo Axelsen(styremedlem) Dag Andersen(varamedlem). Samt øvrige medlemmer av Seniorrådet i Ik Start:

Bjørn Bergstøl, Borgar Haugland, Helge Breilid, Kai Eriksen, Svein Sødal, Odd Harald Skuggen, Erik Ruthford Pedersen, Kjell Rosenberg, Harald Båsland, Gunnar Vikeså, Roald Rørheim, Trond Pedersen, Leif Strømme, Tore Heidenreich, Ole Petter Mortensen, Helge Henriksen, Inge Fossdal, Solveig Aarikstad, Eivind Tellefsen, Marianne Strømstad,