Medlemsinformasjon fra styret, 22/1-24

E-posten:

Styret i IK Start har skrevet et skriv til klubbens medlemmer med informasjon om hva som har blitt gjort siden forrige årsmøte og fremt til i dag.

På medlemsmøtet den 29. november 2023 lovet styret å avholde et medlemsmøte før ordinært årsmøte i mars 2024. I og med at det blir et ekstraordinært årsmøte kommende torsdag, ønsker styret derfor å informere om hva som har blitt gjort siden forrige årsmøte og fremt til i dag, og hva som prioriteres fremover.

Vedlegget:

Informasjon om styrets arbeid.pdf (857.2 . KB)